NOTA PRAWNA

Dane i informacje zawarte na stroni nternetowej Beyond Investments Sp. z o.o. służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za wiarygodne i sprawdzone.

NOTA PRAWNA

Dane i informacje zawarte na stronie internetowej Beyond Investments Sp. z o.o. służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów lub pominięć spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Spółki i pozostającymi poza jej kontrolą, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań czytelników strony internetowej.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych na stronach Beyond Investments Sp. z o.o. ponosi sam użytkownik. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec czytelników strony internetowej lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji tamże zawartych.

Żadna z zamieszczonych na stronach Beyond Investments Sp. z o.o. informacji nie jest zaproszeniem do wzięcia udziału w ofercie inwestycyjnej ani nie może być traktowana jako takie zaproszenie.

Masz dodatkowe pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Z radością udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.

Kontakt

Telefon: zadzwoń

+48 604 160 511

E-mail: Napisz